Треньори към БФСТ

Брой Треньоринизходящо сортиране Клуб
1 Александър Михайлович Смикавчук КСТ "Фламинго 98"
2 Весела Костадинова Недялкова КСТ "Флейм Данс"
3 Диана Желева Филипова КСТ "Кристал"
4 Иван Владимиров Деспотов КСТ "Настроение"
5 Иван Димитров Терзиев КСТ "София Данс"
6 Никола Дяков Абрашев КСТ "Поморие"
7 Олга Евгениева Абрашева КСТ "Несебър"
8 Петранка Стефанова Милушева СК "Хасково 1996-Спортни танци"
9 Пламен Ангелов Балабанов КСТ "Флейм Данс"
10 Христина Стефанова Лалова КСТ "Денсинг тайм"