История

Спортните танци в България се развиват от 1967г., като под различна форма заниманията са организирани в клубове към Младежки домове, Домове на културата и Читалища. Ръководството им се осъществява от тогавашния Център за художествена самодейност към Комитета за култура чрез секция Състезателни танци.

През 1986г. организацията е приета за член на Международната Федерация по спортни танци, тогава (ICAD) сегашна (IDSF), а от 1988 год. Български състезатели участват редовно в официалните Световни и Европейски първенства.

След настъпването на политическите и структурни промени в България и разпадането на Комитета за култура по инициатива на няколко клуба през 1990 год. се учредява Българска Асоциация по Спортни Танци (БАСТ), като по-късно всички клубове във страната се присъединяват към новосформираната организация.

Българска Федерация по Спортни Танци е основана през 1995г., като пряк правоприемник на БАСТ и през същата година е приета за член на БОК.