Документи

Наредби

Наредба за ДСК 2018 г.
Наредба за ДСК 2016 г.
Наредба за ДСК 2017 г.
Наредба за ДСК 2019 г.
Наредба за ДСК през 2016г
Наредба за пререгистриране на клубвете съгласно новия Закон за спорта
Наредба за приходите от регламентирана дейност на БФСТ 2016 г.
Наредба за приходите от регламентирана дейност на БФСТ 2017 г.
Наредба за приходите от регламентирана дейност на БФСТ 2018 г.
Наредба за приходите от регламентирана дейност на БФСТ 2019 г.
Наредба за приходите от регламентирана дейност на БФСТ за 2020
Наредба за приходите от регламентирана дейност на БФСТ за 2021 г.
Наредба за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри към БФСТ
Наредба за ранг-листата на БФСТ
Наредба за устройство и функции на Националния Отбор по Спортни Танци за 2016 г.
Наредба за устройство и функции на Националния Отбор по Спортни Танци за 2017 г.
Наредба на БФСТ за определяна на реда за подаване на заявки за организиране на състезание по спортни танци в РБ
Наредба №8 от 18 март 2005г. за провеждане на задължителни, периодични и предсъстезателни медицински прегледи