Информация за картотекиране и прекартотекиране

Често задаван въпрос

  • Къде да намеря бланките за разпечатване? - Всички бланки, които може да се попълнят от меню картотека отиват под информацията за съответния клуб. Ако сте се регистрирали към КСТ "........." то отивате на меню КЛУБОВЕ и избирате КСТ "........." след което натискате бутона за разпечатване. Преди това трябва да сте въвели от меню КАРТОТЕКА състезатели, треньор или съдия, които искате да картотекирате или прекартотекирате.

Бланки 

  • Изпрати подписани и подпечатани бланки до БФСТ - Тук можете да изпратите, вече разпечатаните, подписани и подпечатани бланки от състезателите (или техните настойници) и клубовете по спортни танци. Достатъчно е да сканирате дадената бланка и да я добавите, като прикачен фаил. Прикачете, също така обяснителна записка и платежно нареждане!!!

Състезател

  • Първоначална картотека състезател без партньор или с партньор от базата на БФСТ - Тук можете да картотекирате състезател, който никога не е бил картотекиран към БФСТ. Той може да бъде картотекиран сам или с партньор/ка, които вече са регистрирани състезатели (състезателят може и да е от друг клуб. Получената двойка е смесена и заявката за нея се появава и в бланките за картотека и на двата клуба. Двамата състезатели или техните настойници се подписват в бланките и на дватата клуба. Така удостоверяват желанието си да танцуват, като смесена двойка).  Ако искате да регистрирате двама нови състезатели, като двойка, то тогава не попълвайте по-горния линк, а Първоначална картотека танцова двойка.

Танцова двойка

  • Първоначална картотека танцова двойка - Тук можете да картотекирате танцова двойка, която не е в базата на БФСТ. 

  • Прекартотека танцова двойка - Тук можете да прекартотекирате танцова двойка, фигурираща в базата на БФСТ. Тук се прекартотекират и смесените двойки, достатъчно е да се попълни заявка за прекартотека от единия клуб. Подадената заявка се появява в бланките за картотека и на двата клуба. Двамата състезатели или техните настойници се подписват в бланките и на дватата клуба. Така удостоверяват желанието си да се прекартотекират, като смесена двойка.

  • Смяна на партньор или съсдаване на двойка от състезатели в базата на БФСТ - Тук можете да уведомите БФСТ за смяна на партньор или да създадете двойка от отделни състезатели фигуриращи в базата на БФСТ. Това е необходимо да се направи, за да имате право да участвате на състезания. Тук се създават и смесени двойки, достатъчно е да се попълни заявката от единия клуб. Подадената заявка се появява в бланките за картотека и на двата клуба. Двамата състезатели или техните настойници се подписват в бланките и на дватата клуба. Така удостоверяват желанието си да танцуват, като смесена двойка.

Инструктор, треньор, съдия

За повече информация

  • 0895481402