КСТ "Денсинг тайм"

Председател: 
Христина Стефанова Лалова
Булстат: 
176175252
Ф.Д.: 
493/2011
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
гр. София, Район Младост, ЖК Младост 3
бл. 310, вх. 4, ап. 76
Телефон: 
0897 463529

Първоначална картотека състезател без партньор:

Подпис и печат:

Дата:

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата: