КСТ "Флейм Данс"

Председател: 
Пламен Ангелов Балабанов
Булстат: 
115113033
Ф.Д.: 
606/1997
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Пловдив
Адрес: 
ул. "Хаджи Димитър" №37А
Телефон: 
+35932940916
+35932623280
+359888687727

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата: