КСТ "Настроение"

Председател: 
Иван Владимиров Деспотов
Булстат: 
117503993
Ф.Д.: 
610/1995
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20101207010
Град: 
Русе
Адрес: 
ул. "Ал. Хаджирусет" №2
Телефон: 
+35982519414
+359887749580

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-л С-л от базата на БФСТнизходящо сортиране Клас Подпис първ. карт. / Настойник
1 Дария Викторовна Посипай Илия Михайлов Добрев M La, M St
2 Александър Петров Елефтеров Сияна Юриева Стойнова 15B La, 15B St

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата: