Александър Петров Елефтеров/Сияна Юриева Стойнова

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2022
Клас: 
15B La
15B St
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
06.01.2004
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
300
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
05.07.2009
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
301