Mартин Ангелов Славоев / Елизавета Кравец

Година на картотека: 
2019
Партньорка: 
Клас: 
18A La
18A St
Категория: 
Аматьор