КСТ "Дъга"

Председател: 
Светлана Ефимкина
Булстат: 
121083025
Ф.Д.: 
14894/1995
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
бул. "Александър Стамболийски"
Телефон: 
+359888454400