Новини

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТК НА БФСТ

  ТС на БФСТ свиква Общо събрание на ТК на 21.04.2019г  от 8.30 ч. в  сградата на хотел „Империал“, гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков“ 1А,  при следния дневен ред:

   

  1. Отчет на ТС за 2018г.

  2. Предложения за промени и обсъждане на фигурния материал за класовете E, D и C.

  3. Обсъждане и предложения за промени в Състезателния правилник.

  4. Разни.

   

  Председател на ТС на БФСТ

  Христина Лалова

   

 • ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

   

  Управителният съвет на СНЦ „Българска федерация по спортни танци”, ЕИК 831803072, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 75, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.32 от Устава на БФСТ – по искане на една трета от членовете на БФСТ и решение на УС на БФСТ, свиква общо събрание на 21 април 2019 г. от 9.00 ч., в сградата на хотел „Империал“, гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков“ 1А,  при следния дневен ред:

   

  1. Утвърждаване на решенията на УС на БФСТ за приемане на членове на БФСТ.

  2. Освобождаване на членовете на Контролния съвет на БФСТ и избор на нови членове на КС на БФСТ.

  3. Разглеждане на жалбите на КСТ „Амаранд-М“ – гр. София, КСТ „Ритмика“ – гр. Габрово, КСТ „Тандем тийм“ – гр. Ямбол, КСТ „Тандем“-Тунджа“ – с. Кукорево и КСТ „Тандем“-Ямбол“ – гр. Ямбол“ срещу решението на УС на БФСТ  от 11.03.2018 год.

  4. Приемане на отчет за дейността на УС на БФСТ за 2018 год.

  5. Приемане на финансов отчет, включително отчет за паричните потоци на БФСТ за 2018 год.

  6. Утвърждаване на бюджета на БФСТ за 2018 год. и приемане на бюджет на БФСТ за 2019 год.

  7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и на Председателя на УС на БФСТ.

  8. Приемане на основни насоки за дейността на БФСТ за периода 2018-2020 год.

  9. Възлагане на правоспособен юрист изработването на нов устав на БФСТ, съобразен с новия Закон за физическото възпитание и спорта и с устава и правилата на WDSF. 

  10. Гласуване размера на годишния членски внос за 2020 година.

  11. Разни.

   

  Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предварително разпратени на електронната поща на всички редовни членове на БФСТ.

  Свикването на Общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет страницата /сайта/ на БФСТ, изпраща се по електронен път до всички членове на БФСТ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФСТ.

  При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от устава на БФСТ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФСТ:
  Иван Деспотов

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

  Уважаеми колеги,

   

  РСС на БФСТ свиква ОС на Съдийската колегия на 19.01.2019г. - събота, от 9:30ч. в сградата на Военен Клуб - Пловдив, ул."Иван Вазов"2, със следния дневен ред:
   
  1. Отчет на РСС.
  2. Обсъждане промените в "Правилник на съдийския съвет" и утвърждаването им за внасяне пред ОС на БФСТ.
  3. Разглеждане молби и жалби.
  4. Разни.

   

   

 • ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВЪЗРАСТ 2018

  Държавното първенство по възраст за 2018 г. ще се проведе на 30 юни - 01 юли 2018 г. в Спортна зала "Арена Асарел" - гр. Панагюрище.

  Програмата и друга допълнителна информация за първенството може да намерите ТУК.

 • Betenemy, Efirbet и Nostrabet подкрепиха БФСТ

  С настоящата новина искаме да изразим благодарност на фирма WEBSA Ltd., която на 14.11.2017 сключи договор за спонсорство с Българската федерация по спортни танци.

  Компанията е известна с развитието и поддръжката на сайтовете Nostrabet.com, Efirbet.com и Betenemy.com. Последните предлагат експертни букмейкърски ревюта и полезни съвети за хората, които са почитатели на спортните залози и игрите онлайн. 

  Благодарим за оказаната подкрепа и за инициативата Ви да подпомогнете развитието на българския спорт и в частност БФСТ. 

 • Втори задължителен съдийски семинар

  Уважаеми Колеги,

  На 26 ноември (неделя) от 13:00 до 14:00 часа в спортна зала Булстрад Арена ще се проведе вторият задължителен съдийски семинар за тези, които не са успели да присъстват на първия.

  • Лектор на семинара: Азис Каджей Ноури - Германия.
  • Темата се уточнява в момента.
  • Цена 30 лева.
  • Заплащане на място преди семинара.

  Председател БФСТ Иван Деспотов

 • Новата електронна карта WDSF eCard

  Уважаеми членове и администратори на WDSF,

   

  Искаме да Ви информираме за промени в системата на WDSF ID-картите. Моля, прочетете това съобщение внимателно, тъй като това ще ви засегне.

  Сегашната система на WDSF ID-картите успешно я използваме в продължение на 5 години и е време да я модернизираме.

   

  Представяме ви новата електронна карта на WDSF. Основните характеристики на електронната WDSF карта са:

  Няма да има повече доставка на физически лични карти.

  WDSF eCard е приложение за мобилни устройства, което състезателите могат да изтеглят на своя смартфон (iOS / Android) и да го активират с код, който ще получат, когато кандидатстват за WDSF eCard.

  По-малко канцеларска работа.

  Състезателите трябва да качат всички необходими документи директно на уебсайта на WDSF eCard. След това ще имате възможност да проверите тези документи онлайн и да приемете или отхвърлите заявката както обикновено. Не трябва да се изпращат никакви документи към вас или към WDSF.

  Състезателят може да плати таксата за WDSF електронната карта  директно на WDSF (по избор).

  Когато състезателите кандидатстват за нова карта или подновяват електронната карта на WDSF, те ще могат да платят таксата директно с кредитна карта на WDSF.

  Ако желаете да съберете таксите от състезателите сами, моля, уведомете ни, за да деактивираме тази функция за вашата федерация. Моля, имайте предвид, че в такъв случай WDSF eCard ще се активира само след като WDSF получи от вас плащането на WDSF eCard таксата.

  Таксата за електронна WDSF карта е валидна за една (1) година, считано от датата на приемане на заявлението или подновяването. Тъй като няма да има вече пощенски и други разходи за обработка, тазгодишното ОС на WDSF в Сингапур се съгласи, че цялата сума ще се изплаща на WDSF, като нищо от нея няма да остава в членовете.

  Новата такса за WDSF ID-картата (включваща новата електронна карта на WDSF) бе одобрена на WDSF AGM 2017 и влезе в сила незабавно (16 юли 2017 г.). Таксата е определена на CHF 20 за Аматьори и Сеньори. За Деца, Юноши и Младежи таксата е CHF 10.

  Ефективно боравене със статуса и трансфера на състезател/двойка.

  WDSF eCard винаги се актуализира автоматично, когато прехвърляте състезател на друга федерация, променяйки лиценза му или партньорството му. Не трябва да се прилага нова електронна карта WDSF.

   

  Въпроси:

   

  В: Кога ще бъде налична електронната карта на WDSF?

  О: Ще започнем да публикуваме електронната карта WDSF на 1 октомври 2017 г.

   

  В: Състезателите с пластмасова WDSF ID-карта ще могат ли да използват новата електронна карта на WDSF?

  О: Да - след като публикуваме електронната карта WDSF, всички активни спортисти ще получат имейл с инструкции как да получат приложението си WDSF eCard и да го активират на своето устройство.

   

  В: Как ще управляваме приложенията за WDSF eCard?

  О: Нова секция в RLS ще ви позволи да видите всички качени документи и да приемете или отхвърлите приложението. Веднъж приети, WDSF ще провери документите. Веднага след като бъде платена таксата за електронна карта WDSF, ще бъде активирана електронната карта WDSF. Ще предоставим допълнителна информация на регистрирания ви администратор.

   

  В: Какво се случва със старата система за ID-карта?

  О: Старата система за ID-карта на WDSF ще бъде оттеглена, след като бъдат изпратени всички заявени вече пластмасови WDSF ID-карти.

   

  В: Какво се случва, ако състезателят няма смартфон?

  О: Приложението WDSF eCard позволява да се добавят много лицензи едновременно. Треньорът на състезателя, партньорът или родителят могат да използват своя смартфон, за да управляват лиценза.

  Поздрави,

   

  Гийом Фели

  От името на WDSF президиума и Джон Капрез

   

  Гийом Фели

  Ръководител проект

 • УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА КОМИСИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

  На 08.10.2017 г. в 15:00 ч. – гр. Стара Загора, Военен клуб – ул. Августа Траяна No 23 ще се проведе Учредително събрание на Комисия на състезателите въз основа на Годишно общо събрание на ТК на БФСТ, проведено на 07.04.2017 г. и Редовно заседание на ТС на БФСТ, проведено на 04.09.2017 г.

   Право на участие – всички състезатели по спортн танци над 16 годишна възраст.

   

  Дневен ред:

   

  1. Информация и презентация на възможностите за развитие на Младежка неправителствена организация.
  2. Международни измерения – информация.
  3. Избор на ръководство
  4. Определяне на функциите, цели и задачи на Комисията.