КСТ "Сияна Данс"

Председател: 
Марияна Борисова Дишлиева
Булстат: 
115105039
Ф.Д.: 
128/1997
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Пловдив
Адрес: 
ул. "Шести Септември" №39
Телефон: 
+359895587401