КСТ "Проданс"

Председател: 
Николай Иванов Йорданов
Булстат: 
176344624
Ф.Д.: 
446/2012
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
ж.к. "Люлин", бл, 229, вх. А ет. 1, ап. 3
Телефон: 
+359877980422
+359888980422
+359897938030

Първоначална картотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Светозар Валентинов Иванов / ЕлинаКрасимирова Крумова B La, B St