КСТ "Одесос Дeнс 1975"

Председател: 
Константин Валериев Тодоров
Булстат: 
176351622
Ф.Д.: 
81/2012
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Варна
Адрес: 
ул. "Кавала" №10
Телефон: 
+359879375145

Смяна на клубна принадлежност:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Състезател Клас Подпис / Настойник
1 Християн Николаев Йорданов 18B La, 18B St