КСТ "Одесос Дeнс 1975"

Председател: 
Константин Валериев Тодоров
Булстат: 
176351622
Ф.Д.: 
81/2012
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Варна
Адрес: 
ул. "Кавала" №10
Телефон: 
+359879375145

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Преслава Пламенова Балчева Пламен Александров Дичев 18A La, 18A St

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис първ. карт. / Настойник
1 Преслава Пламенова Балчева Пламен Александров Дичев 18A La, 18A St