КСТ "Кристал"

Председател: 
Диана Желева Филипова
Булстат: 
103261501
Ф.Д.: 
448/1997
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20140331005
Град: 
Варна
Адрес: 
ул. "Странджа" №18, ап.23
Web site: 
Телефон: 
+35952648800
+359888335364

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата: