КСТ "Бургас 1975"

Председател: 
Андрей Димитров Тодоров
Булстат: 
175841694
Ф.Д.: 
6/2010
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20100308001
Град: 
Бургас
Адрес: 
ул. "Стефан Самболов" №40
Телефон: 
+35956813958
+359887382927

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лвъзходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Велизар Пламенов Георгиев Полина Светозарова Кимова 18B La, 18B St