КСТ "Алекс"

Председател: 
Димитър Ангелов Александров
Булстат: 
115089493
Ф.Д.: 
5186/1996
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Пловдив
Адрес: 
ул. "Лазо Войвода" №22
Е-mail: 
alex_da@mail.bg
Телефон: 
+359896969069
+359888688210

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата:

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клуб член на БФСТ Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Захари Александров Миланов / Сияна Миткова Хаджиева КСТ "Денс Юник", КСТ "Алекс" 18A La, 18A St