Борил Димитров Вандалов / Яна Климент Сеизова

Година на картотека: 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Клас: 
B La
B St
Категория: 
Аматьор