Александър Туфар / Ксения Георгиева

Година на картотека: 
2017
Партньорка: 
Клас: 
18A La
18A St
Категория: 
Аматьор