Александър Андреев Трендафилов / Теодора Катева Дерменджиева