Важно съобщение

От 29.09.2017 до 14.12.2018 г. Българска федерация по спортни танци ще проведе първи курс за обучение по професията „помощник-треньор”. Обучаващите се заплащат 15% от стойността на обучението, защото ЦПО към БФСТ е одобрен доставчик на обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020": https://training.az.government.bg/search?id=18686&city_id=534

 

Информация: cpo_bfst@abv.bg, 087 982 8235 - Веселин Христакев, 089 854 3334 - Дойка Апостолова.

 

Записване: http://212.122.187.78:8012/services.aspx?GroupID=03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca или в Бюрата по труда по местоживеене.