КСТ "Надежда"

Председател: 
Людмила Георгиева Томова
Булстат: 
113029775
Ф.Д.: 
204/1994
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Перник
Адрес: 
ж.к. "Тева", бл.40, ап.21
Телефон: 
+3597629361
+3597629573
+359888692162

Първоначална картотека състезател без партньор:

Подпис и печат:

Дата: