КСТ "Гардения"

Председател: 
Сами Джеки Биджерано
Булстат: 
121516398
Ф.Д.: 
600/1997
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
ул. "Тодор Каблешков" 24, ап.31
Е-mail: 
Телефон: 
+35929588817
+359887300515

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата:

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клуб член на БФСТ Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Братан Славеев Братанов / Калина Николаева Джамбазка КСТ "Гранд", КСТ "Гардения" M La