КСТ "Фен-85"

Председател: 
Димитър Василев Кондаклиев
Булстат: 
120028435
Ф.Д.: 
785/1996
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Смолян
Адрес: 
ул. "Родопи" №46
Е-mail: 
Телефон: 
+359895957521