КСТ "Асеновец 2006"

Председател: 
Нели Иванова Куциянова
Булстат: 
160051598
Ф.Д.: 
2109/2006
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Асеновград
Адрес: 
ул."Цар Иван Асен" 12
Е-mail: 
kst_asenovec2006@yahoo.com
Телефон: 
+3590889755423
+35933141122
+35933163760