Фуркан Фергиев Зейнелов/Теодора Петрова Кръстева

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2021
Клас: 
9E
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
16.03.2012
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
40
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
05.05.2012
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
41