18C

Български

Стелиан Петков Владев

Български

Настояща партньорка:

Име партньор Име партньорка Година Клуб
Стелиан Петков Владев Нона Иванова Ангелова 2019, 2020 КСТ "Роза"

Бивши партньорки:

Брой Име партньор Име Година Клуб
1 Стелиан Петков Владев Милана Ладиславова Бездичка 2018, 2019 КСТ "Роза"

Страници