18B St

Български

Елизавета Кравец

Български

Настоящ партньор:

Име партньор Име партньорка Година Клуб
Мартин Ангелов Славоев Елизавета Кравец 2019 КСТ "Дъга", КСТ "Варна"

Бивши партньори:

Брой Име партньор Име партньорка Година Клуб
1 Станимир Евтимов Статев Елизавета Кравец 2017, 2018 КСТ "Варна"

Мария-Александра Владимирова Цекова

Български

Бивши партньори:

Брой Име партньор Име партньорка Година Клуб
1 Денис Павлов Василев Мария-Александра Владимирова Цекова 2018, 2019 КСТ "Импулс-Благоевград"
2 Денис Павлов Василев Мария-Александра Владимирова Цекова 2017 КСТ "Импулс 2008"

Денис Павлов Василев

Български

Настояща партньорка:

Име партньор Име партньорка Година Клуб
Денис Павлов Василев Гергана Ангелова Кръстева 2019 КСТ "Импулс-Благоевград", КСТ "Проданс"

Бивши партньорки:

Брой Име партньор Име Година Клуб
1 Денис Павлов Василев Мария-Александра Владимирова Цекова 2018, 2019 КСТ "Импулс-Благоевград"
2 Денис Павлов Василев Мария-Александра Владимирова Цекова 2017 КСТ "Импулс 2008"

Никола Георгиев Христов

Български

Настояща партньорка:

Име партньор Име партньорка Година Клуб
Никола Георгиев Христов Стефани Стефанова Терзиева 2020 КСТ "Роза"

Бивши партньорки:

Брой Име партньор Име Година Клуб
1 Никола Георгиев Христов Катрин Виолинова Петрова 2017, 2018, 2019 КСТ "Роза"

Страници