18B La

Български

Рафаел Божидаров Бижев

Български

Настояща партньорка:

Име партньор Име партньорка Година Клуб
Рафаел Божидаров Бижев Доменика Руменова Мирчева 2018 КСТ "Киара-Н", КСТ "Център Голд Степ"

Бивши партньорки:

Брой Име партньор Име Година Клуб
1 Рафаел Божидаров Бижев Далия Димитрова Димитрова 2013, 2014 КСТ "Ритмика"
2 Рафаел Божидаров Бижев Далия Димитрова Димитрова 2015, 2016, 2017 КСТ "Киара-Н"

Страници