18B La

Български

Кирил Валентинов Димов

Български

Настояща партньорка:

Име партньор Име партньорка Година Клуб
Кирил Валентинов Димов Любов Николаева Нашева 2018, 2019, 2020 КСТ "Роза"

Бивши партньорки:

Брой Име партньор Име Година Клуб
1 Кирил Валентинов Димов Даниела Тихомирова Аврамова 2018 КСТ "Роза"
2 Кирил Валентинов Димов Любов Николаева Нашева 2016, 2017 КСТ "Роза"

Любов Николаева Нашева

Български

Настоящ партньор:

Име партньор Име партньорка Година Клуб
Кирил Валентинов Димов Любов Николаева Нашева 2018, 2019, 2020 КСТ "Роза"

Бивши партньори:

Брой Име партньор Име партньорка Година Клуб
1 Мартин Евтимов Бялков Любов Николаева Нашева 2018 КСТ "Роза"
2 Кирил Валентинов Димов Любов Николаева Нашева 2016, 2017 КСТ "Роза"

Страници