Заявление за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри към БФСТ