Виктория Добринова Саллакова

Година на картотека: 
2021
Клуб член на БФСТ: 
Гражданство: 
Българско
Пол: 
жена
Рождена дата: 
16.09.2011
Клас: 
11E
Договор №: 
117