ТРЕНЬОРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БФСТ

На 08.10.2017 г. в 12.00 ч. – гр. Стара Загора, Военен клуб – ул. Августа Траяна No 23 ще се проведе Треньорска конференция на БФСТ въз основа на Годишно общо събрание на ТК на БФСТ, проведено на 07.04.2017 г., Редовно заседание на ТС на БФСТ, проведено на 04.09.2017 г. и новите изисквания в ЗЮЛНЦ и ЗФВС.

Право на участие – всички спортно-педагогически кадри на БФСТ.

 

Програма на Конференцията:

  1. Нов Правилник по спортни танци – презентация и обсъждане.
  2. Правилник за масов спорт – презентация и обсъждане.
  3. Наредба на ММС и БФСТ за професионална правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри – презентация.
  4. Наредба за НО на БФСТ  и Наредбата за ДСК за 2018г. – презентация и обсъждане.
  5. Изисквания към спортните клубове, съобразно новия Закон за спорта – презентация.
  6. Изисквания към спортните клубове, съобразно новия ЗЮЛНЦ – презентация.