СК "Хасково 1996-Спортни танци"

Председател: 
Александър Тодоров Милушев
Булстат: 
126064897
Ф.Д.: 
25/1996
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Хасково
Адрес: 
ул. "Княз Богориди" №8
Телефон: 
+35938665409
+359887876254

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата: