Преслав Радославов Кирилов/ Ванеса Калинова Господинова

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2021
Клас: 
13E
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
14.02.2009
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
47
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
11.02.2011
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
48