Онат Синан Садула / Тереза Троянова Робева

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2021
Клас: 
13E
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
22.10.2010
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
69
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
21.09.2011
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
70