ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТК НА БФСТ

ТС на БФСТ свиква Общо събрание на ТК на 21.04.2019г  от 8.30 ч. в  сградата на хотел „Империал“, гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков“ 1А,  при следния дневен ред:

 

1. Отчет на ТС за 2018г.

2. Предложения за промени и обсъждане на фигурния материал за класовете E, D и C.

3. Обсъждане и предложения за промени в Състезателния правилник.

4. Разни.

 

Председател на ТС на БФСТ

Христина Лалова