ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

Уважаеми колеги,

 

РСС на БФСТ свиква ОС на Съдийската колегия на 19.01.2019г. - събота, от 9:30ч. в сградата на Военен Клуб - Пловдив, ул."Иван Вазов"2, със следния дневен ред:
 
1. Отчет на РСС.
2. Обсъждане промените в "Правилник на съдийския съвет" и утвърждаването им за внасяне пред ОС на БФСТ.
3. Разглеждане молби и жалби.
4. Разни.