Новата електронна карта WDSF eCard

Уважаеми членове и администратори на WDSF,

 

Искаме да Ви информираме за промени в системата на WDSF ID-картите. Моля, прочетете това съобщение внимателно, тъй като това ще ви засегне.

Сегашната система на WDSF ID-картите успешно я използваме в продължение на 5 години и е време да я модернизираме.

 

Представяме ви новата електронна карта на WDSF. Основните характеристики на електронната WDSF карта са:

Няма да има повече доставка на физически лични карти.

WDSF eCard е приложение за мобилни устройства, което състезателите могат да изтеглят на своя смартфон (iOS / Android) и да го активират с код, който ще получат, когато кандидатстват за WDSF eCard.

По-малко канцеларска работа.

Състезателите трябва да качат всички необходими документи директно на уебсайта на WDSF eCard. След това ще имате възможност да проверите тези документи онлайн и да приемете или отхвърлите заявката както обикновено. Не трябва да се изпращат никакви документи към вас или към WDSF.

Състезателят може да плати таксата за WDSF електронната карта  директно на WDSF (по избор).

Когато състезателите кандидатстват за нова карта или подновяват електронната карта на WDSF, те ще могат да платят таксата директно с кредитна карта на WDSF.

Ако желаете да съберете таксите от състезателите сами, моля, уведомете ни, за да деактивираме тази функция за вашата федерация. Моля, имайте предвид, че в такъв случай WDSF eCard ще се активира само след като WDSF получи от вас плащането на WDSF eCard таксата.

Таксата за електронна WDSF карта е валидна за една (1) година, считано от датата на приемане на заявлението или подновяването. Тъй като няма да има вече пощенски и други разходи за обработка, тазгодишното ОС на WDSF в Сингапур се съгласи, че цялата сума ще се изплаща на WDSF, като нищо от нея няма да остава в членовете.

Новата такса за WDSF ID-картата (включваща новата електронна карта на WDSF) бе одобрена на WDSF AGM 2017 и влезе в сила незабавно (16 юли 2017 г.). Таксата е определена на CHF 20 за Аматьори и Сеньори. За Деца, Юноши и Младежи таксата е CHF 10.

Ефективно боравене със статуса и трансфера на състезател/двойка.

WDSF eCard винаги се актуализира автоматично, когато прехвърляте състезател на друга федерация, променяйки лиценза му или партньорството му. Не трябва да се прилага нова електронна карта WDSF.

 

Въпроси:

 

В: Кога ще бъде налична електронната карта на WDSF?

О: Ще започнем да публикуваме електронната карта WDSF на 1 октомври 2017 г.

 

В: Състезателите с пластмасова WDSF ID-карта ще могат ли да използват новата електронна карта на WDSF?

О: Да - след като публикуваме електронната карта WDSF, всички активни спортисти ще получат имейл с инструкции как да получат приложението си WDSF eCard и да го активират на своето устройство.

 

В: Как ще управляваме приложенията за WDSF eCard?

О: Нова секция в RLS ще ви позволи да видите всички качени документи и да приемете или отхвърлите приложението. Веднъж приети, WDSF ще провери документите. Веднага след като бъде платена таксата за електронна карта WDSF, ще бъде активирана електронната карта WDSF. Ще предоставим допълнителна информация на регистрирания ви администратор.

 

В: Какво се случва със старата система за ID-карта?

О: Старата система за ID-карта на WDSF ще бъде оттеглена, след като бъдат изпратени всички заявени вече пластмасови WDSF ID-карти.

 

В: Какво се случва, ако състезателят няма смартфон?

О: Приложението WDSF eCard позволява да се добавят много лицензи едновременно. Треньорът на състезателя, партньорът или родителят могат да използват своя смартфон, за да управляват лиценза.

Поздрави,

 

Гийом Фели

От името на WDSF президиума и Джон Капрез

 

Гийом Фели

Ръководител проект