Наредба за пререгистриране на клубвете съгласно новия Закон за спорта