Марио Павлинов Цветанов/Ева Петрова Ефтимова

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2021
Клас: 
13E
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
15.08.2009
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
49
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
25.10.2009
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
50