Максимилиян Мартинов Савов / Василена Руменова Илиева

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2021
Клас: 
11E
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
05.05.2010
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
55
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
08.11.2010
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
56