КСТ "Загора Данс 2005"

Председател: 
Виолета Димитрова Михалева
Булстат: 
123688432
Ф.Д.: 
165/1997
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Стара Загора
Адрес: 
ул. "Сава Силов" 70, офис 3
Телефон: 
+359887332416
+359898563653