КСТ "Яница - ТА"

Председател: 
Йордан Красимиров Йорданов
Булстат: 
119663035
Ф.Д.: 
440/2006
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Нова Загора
Адрес: 
ул. "Преображенска" №2
Е-mail: 
Телефон: 
+359889925932