КСТ "Туида"

Председател: 
Йовита Тодорова Пенчева
Булстат: 
119032041
Ф.Д.: 
1050/1996
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20031211016
Град: 
Сливен
Адрес: 
кв. "Стоян Заимов", бл.87, вх.Б, ап.2
Телефон: 
+3594478830
+3594485085
+359887414586