КСТ "Танцувай с мен"

Председател: 
Милена Стефанова Маймарева
Булстат: 
175251018
Ф.Д.: 
2160/2007
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20111115009
Град: 
София
Адрес: 
ул. "Акедемик Стефан Младенов" №50
Телефон: 
+359898521098