КСТ "Средец"

Председател: 
Симеон Симеонов
Булстат: 
130099701
Ф.Д.: 
15308/1996
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
ж.к. "Х. Димитър", бл.57А, ап.9
Телефон: 
+35929479105
+359889215605