КСТ "Сливен"

Председател: 
Цанка Димова Иванова
Булстат: 
119503657
Ф.Д.: 
134/1999
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20071001009
Град: 
Сливен
Адрес: 
ул. "М. Колони" №2А
Е-mail: 
Телефон: 
+3594433081
+3594425765
+3594435796
+359888380275