КСТ "Пауталия"

Председател: 
Петя Димитрова
Булстат: 
176956571
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20160209012
Град: 
Кюстендил
Адрес: 
гр. Кюстендил, ул."Петър Берон"
Телефон: 
‭+359899903540‬