КСТ "ОГОСТА данс"

Председател: 
инж. Тодор Бърбанов
Булстат: 
111562269
Ф.Д.: 
6611/2005
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Монтана
Адрес: 
пл. "Славейков", п.к. 184
Телефон: 
+359888133179